ජෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවේ රාශීන් නුතන චිත්‍ර ශිල්පියකුගේ ඇසින්!


ජෝතිෂ්‍ය විද්‍යාව මේ වෙද්දී ඉතා ජනප්‍රියයි නේ ලොකු කුඩා කව්රු කව්රු අතරත්! ඉතින් මේ ජෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවේ රාශි චක්‍රයේ එන රාශි 12 නුතන චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වන Damon Hellanbrand ගේ අර්ථනිරුපණයට අනුව නං මෙන්න මේ විදිහයි.ඔහුගේ පරිකල්පනයට අනුව නම් ඔහු විසින් එම රාශින් අමුතු හැබැයි චිත්තකර්ෂණිය චරිත බවට පරිවර්තනය කරලා තියනවා කියල මේ පින්තුර පෙළ දකින ඕනෑම කෙනෙක්ට හිතෙනවා!

මේෂ
43655-R3L8T8D-650-1

වෘෂභ
43855-R3L8T8D-650-2

මිථුන
43905-R3L8T8D-650-3

කටක
43955-R3L8T8D-650-4

සිංහ
44005-R3L8T8D-650-5

කන්‍යා
44055-R3L8T8D-650-6

තුලා
44105-R3L8T8D-650-7

වෘශ්චික
44155-R3L8T8D-650-8

ධනු
44205-R3L8T8D-650-9

මකර
43705-R3L8T8D-650-10

කුම්භ
43755-R3L8T8D-650-11

මීන
43805-R3L8T8D-650-12

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in