ජංගම දුරකථන චාර්ජ් කල හැකි බඳ පටියක්


chargeble belt

https://www.youtube.com/watch?v=a1Wk9WdT7QE

ජංගම දුරකතනයේ බැටරි බහින එක හරිම කරදරයක් නේද, දැනට කොපමණ අතේ ගෙනයාහැකි චාර්ජර් තිබුනත් ඒවා අපි අපගේ බෑගයේ දාගෙනනෙ යන්නේ. බෑග් එක හැම වෙලේම අපි ගාව නැ,නමුත් බඳ පටිය එහෙම නෑනේ.

නිෆ්ටි සමාගම සාදා ඇති බැටරි බඳ පටිය “සූ” ලෙස හදුන්වයි. සාමාන්‍ය බඳ පටියක් ප්‍රමාණයම වන මෙය 1300mAh බලැති නැමෙන සුළු ලිතියම් බැටරියක් පටිය ඇතුලට දැමීමට නිෆ්ටි සමාගම සමත්ව ඇති අතර, බඳ පටියේ ගාන්චුවද තවත් 800mAh බැටරියක බලය ලබාදෙන ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇත.සම්පුර්ණයෙන් 2100mAh බලැති බැටරියක් මෙම බඳ පටියේ අඩංගු වේ. LED බල්බ 5 කින් බැටරියේ ආයු කාලය පෙන්වන අතර එය පැය 3ක් චාර්ජ් කරන්න ඕනෙලු.

වෝල්ට් බකල්” මෙවැනිම ව්‍යාපෘතියක් වන නමුත් එම බඳ පටියේ බැටරියක් නොව චාර්ජරයක් අඩංගු වේ. එය දැනට විකිනීමට ද තිබේ. “සූ” බඳ පටිය දැනට රුපියල් 25500කට මිල කර ඇති වුනත් විකිනීමට නැත.එහි මුලකෘති කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන බව “නිෆ්ටි” සමාගම පවසා ඇත.


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in