ලොව විශාලතම සිරස් උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවෙන්


Sira article 02

ලොව විශාලතම සිරස් උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවෙන්
ක්ලියර් පොඉන්ට් නම් නිවාස සංකීර්නය, කොළොඹ රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ ගොඩ නැගීමට පටන් ගෙන ඇත. මෙම ගොඩනැගිල්ල තට්ටු 46ක් උස, අධි සුඛෝපභෝගී කාමර වලින් සමන්විත නිවාස සංකීර්ණයකි. 2015 වසර වන විට නිමවීමට සුදානම් වූ මෙම ගොඩනැගිල්ල, මෙවැනි දෙවනුවට උස ගොඩනැගිල්ල සමඟ සසඳා බැලීමේදී මහල් 20කින් විශාලය.

පරිසර හිතකාමී ලෙස සාදා ඇති මෙම ගොඩනැගිල්ල සූර්ය බලයෙන් විදුලිය ලබා ගන්නාත් මෙන් ජලයද අරපිරිමැස්මෙන් බාවිතා කරනා අයුරට සකසා ඇත.

කාමර 2ත්, 5ත් අතර අනුනිවස ඔබට වෙන්කරවා ගත හැක

[මූලාශ්‍රය]

log in

reset password

Back to
log in