ලෝකයේ විශාලතම ගුහාව සොයාගන්නේ 2009 වර්ෂයේ දී බව දන්නවාද?


(son doong cave) මෙය පිහිටා ඇත්තේ වියට්නාමයේ (Phong Nha-Kẻ Bàng) නමැති ජාතික උද්‍යානයේය. මෙහි ගැබුර මීටර 150 ක්, දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර 9 කි. හුණුගල් සහිත භූවිෂමතා තත්වයක් මුළු ගුහාව පුරාම පැතිර ඇත. පිවිසුම් මාර්ග දෙකක් ඇති මෙහි අභයන්තරයෙන් ගලා බසින ගංගාවක්ද පිහිටීම අපුර්ව සිදුවිමකි. 1991 වර්ෂයේ ගොවියකු විසින් මෙය දැක තිබු නමුත් ලෝකයට ප්‍රචලිත වී නොමැත. නමුත් 2009 වර්ෂයේ බ්‍රිතාන්‍ය සහ වියට්නාම ජාතිකයන් පිරිසක් මුල් වරට මෙහි ගවේෂණ චාරිකාවක නිරත වීමෙන් පසු මෙය ලෝකයේ විශාලතම ගුහාව බවට අනාවරණය විණි. මෙය දැන් ඉතා ජනප්‍රිය භුමි ප්‍රදේශයක් වන අතර, එක් ගමනක් සදහා පුද්ගලයෙකුගෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් 3000 ක් අය කරයි. වර්ෂාව අධික කාලයට මෙහි සංචාරය කිරීම අවදානම් සහිතය. කිලෝමීටර 9ක් පුරා විහිදෙන ඝණ වනාන්තරයකට හිමිකම් කියන මෙම ගුහාව විවිධ සතුන්ගෙන්ද ඝහනයි. මෙය වියට්නාම සංචාරක කර්මාන්තයට මහත් උත්තේජනයක්. වාර්ෂිකව ලෝකයේ සෑම රටකින්ම පාහේ සංචාරකයන් මෙහි පැමිණෙනවා. මෙය ඉතා විශේෂ පාරිසරික කලාපයක් වන අතර මෙය ආරක්ෂා කර ගැනීම ලෝ වැසියාගේ යුතුකමක්.

අවසාන වශයෙන් කීමට ඇත්තේ සදට පය තැබූ මිනිසා අගහරු තරණයටද සැරසෙයි ! නමුත් මිහිපිට තව කොපමණ දෑ සොයාගැනීමට ඇත්ද?

සම්පුර්ණ ගුහාවේ හරස්කඩක්

6f901934-4ea7-413f-b5d0-83346096a695

ගුහාවට ඇතුල්වීම.

17eaaf23-93da-41e6-9bcb-df33d69005e5

b3cad122-5217-4b04-a983-467c71dfe1b6

ජීවත්වන සතුන්

A hairy mary arthropod in Hang Son Doong cave.

f0aa941d-d37e-4155-9777-badf8d0237a9

(son doong) ගංගාව

ca392cbe-ea5c-4dc3-b415-7992be3061fb

9282623b-5d59-43b7-9c0f-2c2ce41ed2b0

bf2be97e-aaa9-4996-8b11-aef1b5310829

තවත් චායරුප කිහිපයක්

6375a5e7-24be-40dd-9fa2-04994c6988b8

998aa850-91df-455c-9f50-86020180a443

99681b2a-30c2-47d9-a8ea-06f27242b300

766e1db8-46dd-4e86-b941-ffe6032971db

fc861485-3b49-4bba-826c-5c2eebda8b90

f874f4a3-2912-44b7-81b8-369d1acb1aa9

log in

reset password

Back to
log in