ලුම්නිස් වර්ගයේ වර්ණ ඉතා දීප්තිමත්ව පෙනෙන්නේ ඇයි ?


why-luminous-colors-are-bright

අපි ජිවත් වෙන පෘථිවිය ආලෝකමත් වන්නේ හිරු එළියෙන්. විවිධ වර්ණ ගැන කතා කරනකොට අපේ නෙතට හසුවන ආලෝක පරාසයන් වගේම එසේ නොවන ආලෝක පරාසයනුත් හමු වෙනවා. ඉතින් මේ වර්ණ අතරේ අපේ නෙතට හසුවන වර්ණ අයත් කොටසට අපි කියනවා දෘශ්‍ය ආලෝකය කියලා. මේ වර්ගයට අයත් විවිධ වර්ණ 7ක් අපිට හමුවෙනවා. මේ වර්ණ 7 දේදුන්නේ පාට 7 විදියට අපිට දැකගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වර්ණ මොනවද කියලා කිව්වොත් රතු,තැඹිලි,කහ,කොළ,නිල්,ඉන්ඩිගෝ සහ දම් වර්ණයයි. යම්කිසි වර්ණයක් අපේ නෙතට ග්‍රහණය වන්නේ යම් කිසි වස්තුවක් මතට වැටෙන ආලෝකය පරාවර්තනය වීමේ ප්‍රතිපලයක් විදියටයි. ඉතින් යම් කිසි වස්තුවක් අපට මොනයම් හෝ වර්ණයකින් දිස්වන්නේ ඒ මතට වැටෙන ආලෝක වර්ණ අතුරෙන් එම වස්තුව මගින් අවශෝෂණය කර නොගත් වර්ණයයි.

සාමාන්‍යයෙන් යම් කිසි වස්තුවක් සුදුපාටින් දිස්වන්නේ ඒ මතට වැටෙන සියලුම වර්ණ වල ආලෝක කිරණ පරාවර්තනය වීමේ ප්‍රතිපලයක් විදියටයි. යම් කිසි වස්තුවක් කළු පැහැයෙන් දිස්වන්නේ එය සෑම වර්ණයක ම ආලෝක කිරණ අවශෝෂණය කරගැනීමේ ප්‍රතිපලයක් විදියටයි . ඒ විදියට සලකන කොට යම් කිසි වස්තුවක් රතු පාටින් පේනවා කියන්නේ ඒ වස්තුව මතට වැටෙන ආලෝක කිරණ වල රතු වර්ණයට අයත් කිරණ පමණක් පරාවර්තනයට ලක් වී අනෙක් සියල්ල අවශෝෂණය වන බවයි.

ලුමිනස් වර්ණ ගැන කතා කරද්දී මේ සිද්ධිය තරමක් වෙනස් වෙනවා. ලුමිනස් වර්ණ සාමාන්‍ය වර්ණ වලට වඩා දීප්තියෙන් වැඩියි. එසේ වීමට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඒ වර්ණ වලට දීප්තිය වැඩි කරන රසායනික වර්ග එක් කිරීම නිසායි. ඒ කියන්නේ ලුමිනස් රතු පාට අපිට පෙනෙන විට සාමාන්‍ය ආලෝක කිරණ වල හැසිරීම පෙන්වන අතරම එහි අඩංගු විශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා එහි දීප්තිමත් බව තීව්‍ර කරන බවයි. ඒ වර්ණ වල දීප්තිය වැඩි නිසා ලුමිනස් කියා අපි හඳුන්වනවා.

උපුටාගැනීම්

log in

reset password

Back to
log in