පේරු රටේ වැසි වනාන්තරයක් පාලු මුඩුබිමක් වූ හැටි


peru rain forest

දශක ගණනක් තිස්සේ කෙරෙන නීති විරෝධී රත්රන් පතල් කර්මානත නිසා, පේරු රටේ “Madre de Dios” හි පිහිටි වැසි වනාන්තරයෙන් වර්ග සැතපුම් 230ක් පමණ විනාශ වී ඇත. මේ කැනීම් සදහා භාවිත කරන රසදිය(mercury) නිසා ඒ ආශ්‍රිතව ඇති ගංගාව විෂ කරන අතර, මේ ඇති දැවැන්ත වන විනාශය හේතුවෙන් ලෝකයේ උෂ්ණත්වය සීග්‍රයෙන් ඉහල යාමට බලපානවා.

පේරු රටේ බලධාරීන් මෑතකදී සිට එම නීති විරෝධි පතල් කරුවන් පලවා හරිමින් සිටියි. රජයෙ නීති වලට අනුකුලව කරන්නනෙ නම් ඒ අයට ඉඩ දීමටත් අනෙක් පතල් සම්පුර්න්යන්ම නැවතා දැමීමටත් කටයුතු කර ඇත. බොහෝ දෙනා පලා ගියද, තවමත් සමහරුන් ඔවුන් ගේ ජිවිත ගැට ගසා ගැනීමට රත්රන් කැනීම් කරයි.
 

මේ පෙන්නේ එම ප්‍රදේශය ගුවනේ සිට නරබන්නෙකුට පෙනෙන ආකාරයයි.

මේ තියෙන්නේ පතල් කරුවෙක් පැය 28ක් වැඩ කර සොයාගත් රත්රන් ස්වල්පයකි, රසදිය සමග මිශ්‍ර ව ඇත.

නීති විරෝධී පතලක පස් සහ ජලය වෙන් කරන ආකාරය

Joe Macedo සහ ඔහුගේ බිරිඳ Nilda රත්රන් සොයන ආකාරය. බලධාරීන් නීති විරෝධී පතල් වසා දැමීමට පෙර ඔහු විශාල යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවෙකු ලෙස වැඩ කර මසකට ඇමරිකන් ඩොලර් 1071 පමණ ඉපයූ බවත් දැන් මේ ආකාරයට  ඔහුගේ බිරිඳත් සමග එම ඉපයූ මුදලින් 4න් පංගුවක් සොයා ගැනීමටත් නොහැකි බවත්, ජිවත් වීමට මෙසේ දැඩි උත්සහයක් ගන්නා බව කියා සිටියාලු.

නීති විරෝධී රත්රන් පතල් කරුවන් සොයාගත් රසදිය මිශ්‍ර රත්රන් ස්වල්පය රත්කර රසදිය ඉවත් කිරීමට පෝලිමේ සිටින ආකාරය.

බලධාරීන් එම ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී රත්රන් පතල් සොයා ගැනීමට යොදා ගන්නා නියමුවෙක් රහිත යානය තමයි මේ

පොලිසියන් සහ හමුදාවවෙන් 1500කට වැඩි පිරිසක් මේම නීති විරෝධී රත්රන් කඳවුරු වැටලීමට යොදා ගනී

නීති විරෝධී පතල් කඳවුරු පොලිසිය සහ හමුදාව විසින් විනාශ කර ඇති ආකාරය


Like it? Share with your friends!

48SHARES
0

log in

reset password

Back to
log in