ජපානයේ විද්‍යාඥයන් ශබ්ද තරංග යොදා වස්තූන් පා කරති


Screenshot_146

ජපානය ආසියාවේ පමණක් නොව ලොව තුල වඩාත්ම බලවත් රටවල් අතරින් එකක් බවට පත්වී ඇත. ඔවුන්ගේ නවීන තාක්ෂණ භාවිතය සමග ඔවුන් දැනටමත් තාක්ෂණයෙන් ලෝකය වෙනස් කර ඇත. දැන්, ඔවුන් ශබ්ද තරංග පමණක් භාවිතයෙන් වස්තූන් පා කිරීමේ උපක්‍රමයක් සොයා ඇත. එය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද? පහත වීඩියෝව පරීක්ෂා කරන්න අපි කලින් එය කිසි දිනෙක දැක නැත අභිරහස් සොයා බැලීමට ඔබ සූදානම්.

මෙම වීඩියෝ වලදී, ඔබ ජපන් ශ්රේෂ්ඨතම නව නිර්මාණයයි. මෙය “Three-Dimensional Mid-Air Manipulation” ලෙස ඔවුන් කියා සිටිනවා.
අතිධ්වනිය තරංග යොදා ශබ්ද පීඩන මගින් කුඩා අංශු පොළොවට නොවී අත්හිටුවීමේ හැකියාව ඇති බව මෙම විද්‍යාඥයින් සඳහන් කරනවා.

මෙම ක්‍රමය යොදා ජල බිඳුත්, කුඩා බල්බ හා තවත් බොහෝ සැහැල්ලු අංශු පා කිර ගත හැකි අයුරු අපට පෙන්වා දෙනවා.

මෙම සොයාගැනීමත් මෙවැනි තාක්ෂණයන්ගේ පළමු පියවර පමණි, අනාගතයේ මෙය යොදා ගන්නා ආකාරය අපි බාලා සිටිමු!

log in

reset password

Back to
log in