පාසලේ දි ඔබ ඉගන නොගත් දේවල් 15ක්


Screenshot_219

1. අයිස් ක්‍රීම් කෝන් හදන්නේ මෙහෙමයි

2. බෝන්චි වැලක් හැදෙන විදිහ

3. ගොඩනැගිල්ලක තට්ටුවක Wi-fi විහිදී තිබෙන ආකාරය

4. හිරු කිරනෙන් සම ආරක්ෂා කිරීමට අලේප කරන ක්‍රීම් වලින් ඇත්තටම වෙන්නේ මේකයි

5. කැමෝ හිස් ආවරණ සාදන්නේ මෙහෙමයි

6. මයිකල් ජැක්සන්ට ගුරුත්වකර්ෂණය නැති කිරීමේ හැකියාව ලැබුනේ මෙහෙමයි

7. බල්ලෝ වතුර බොන විදිහ

8. කාසි යන්ත්‍රයක කාසි වෙන් වන අයුරු

9. විකුර්ති වූ දත් කුට්ටම ප්ලේට් එකක් මගින් හැඩගස්වන ආකාරය

10. සිනමාවක් කොළ පහැති පසුබිමක පටිගත කරන ආකාරය

11. යතුරක් දොරට දැමු විට සිදුවන දේ

12. මිනිසා යම් දියරයක් ගිලින විට

13. පේපර් ක්ලිප් සදෙන ආකාරය

14. ගුවන් යාන ගමන් මාර්ග දවස පුරා වෙනස් වන අයුරු

15. ගර්බාශය තුල මිනිසාගේ මුහුණ සදෙන අයුරු කෙතරම් භයන්කාරද


Like it? Share with your friends!

464SHARES
0

log in

reset password

Back to
log in