සුපිරි චිත්‍ර පට චරිත එදා සහ අද


DC සහ Marvel සමාගම් තමයි සුපිරි වීරයන්ගේ කතා අපවෙත තිලින කරන්නේ. ඉතින් මේ බොහොමයක් කතා ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් තමයි පැවතගෙන එන්නේ. වර්තමානයේ ඇති නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක සංකලනය වෙලා නවතම ඇඳුම් ආයිත්තම් වලින් සැරසෙන මේ සුපිරි වීරයන් 70ව 80ව දශකයේ දී අද අපිට දකින්න ලැබෙන ස්වරුපයට වඩා වෙනස් ස්වරූපයකින් තමයි දැකගන්න ලැබුණේ. මේ තියෙන්නේ ඒ වෙනස දැක්වෙන ඡායාරූප පෙළක්. බලන්නකෝ කාලයත් සමඟ මේ චරිත වල ඇති වෙලා තියන වෙනස කොහොම ද කියලා.

log in

reset password

Back to
log in