අත්ලාන්ටික් සාගරයෙන් විද්‍යාඥයන්ට හමුවුණු අපූරු සතුන්


ඇමෙරිකානු සාගර පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් පියුටරිකෝ ( Puerto Rico) සහ US වර්ජිනියා දුපත් ආශ්‍රිත ගැඹුරු මුහුදේ කිමිදුනා. Puerto Rico ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශයේ මුහුදු තීරය මීටර 8,800ක් පමණ ගැඹුරට කිලෝමීටර 800ක පමණ ප්‍රදේශයකට විහිදෙනවා. ගැඹුරු මුහුද ආශ්‍රිතව ජිවත් වන බොහෝ සතුන් දැකගැනීමට හැකිවන්නේ කලාතුරකින්. ඒ අතුරින් සමහර සතුන්ට නාමයන් පවා ලබා දී නෑ. මත්ස්‍ය විශේෂ සියයක්, ගැඹුරු දියේ ඇති කොරල් විශේෂ 50ක්, වගේම අපෘෂ්ඨවංශිකයන් සියගණනක් ඔවුන් විසින් කිමිදුම් වාර 12කට අධික සංඛ්‍යාවකදී සටහන් කරගැනිණි. මේ තියෙන්නේ ඒ රූපරාමු වල එකතුවක්.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in