හැඟීම් වටහා ගැනීම අතින් මෘදුකාංග මිනිසුන් ට වඩා ඉදිරියෙන් ද ?


මේ ප්‍රශ්නයට අපි “ඔව්” කියලා පිළිතුරක් දුන්නොත් ? ඔබට ඇතැම් විට විශ්වාස කිරීමට අපහසු වන්නට පුලවන්. නමුත් ලෝකයේ ප්‍රථම වතාවට මිනිසුන්ගේ හැඟීම් වඩා නිවැරදිව වටහා ගත හැකි මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කිරීමට ඇමෙරිකාවේ නිව්යෝක් හි රොචෙස්ටර් විශ්වවිද්‍යාලයේ මනෝවෛද්‍යවරුන් පිරිසක් සහ පරිගණක අංශයේ විද්‍යාඥයන් පිරිසක් සමත්වෙලා තියනවා. මේ සඳහා ඔවුන් පුද්ගලයකුගේ කටහඬ භාවිතා කරනවා. මෙවැනි මෘදුකාංග මිට පෙර අවස්ථා වලදී අත්හදා බලා තිබුනත් මිනිසුන්ට සාපේක්ෂව වඩා වැඩි නිවරදිතාවයක් පෙන්වූ පළමු මෘදුකාංගය ලෙස මෙය සැලකෙනවා.

මේ මෘදුකාංගය විසින් පුද්ගලයකුගේ හඬක් නැගෙන විට ස්වරාලයේ හැඩය මෙන්ම ඒ හඬේ සංඛ්‍යාතය, ප්‍රාණවත් බව, පැතලි බව, රළු බව වගේ දේවල් සැලකිල්ලට ගන්නවා. යම් පුද්ගලයකුට කුමන ආකාරයේ හැඟීම් පවතිනවා ද යන්න දැනගැනීමට යම්කිසි පුද්ගලයකුගේ හඬ කලින් පටිගත කර තැබීම අවශ්‍ය වන්නේ ද නැත. එම නිසා මේ මෘදුකාංගය සාර්ථක ප්‍රතිපල පෙන්වමින් තිබෙනවා.

මේ මෘදුකාංගය විවිධ හඬ 700ක් පමණ භාවිතා කර පරික්ෂාවට ලක් කර තිබෙන අතර එක් එක් අවස්ථාවට අදාළ හැඟීම් නිවැරදිව හඳුනාගැනීමේ සම්භාවිතාව 72% අගයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා. මේ හඬ පට සියල්ලම විවිධ පුද්ගලයන් 138 දෙනෙකු යොදාගෙන සිදුකර ඇති අතර එහිදී එක් එක් අවස්ථාවට අදාළ හැඟීම් හඳුනාගැනීමේ සම්භාවිතාව 60% ක පමණ අගයක් පෙන්නුම් කරන්නට වුණා. මේ අතර මෙම මෘදුකාංගයට නිශ්චිතව තීරණය කල නොහැකි හඬ මගහැර අවස්ථාවට අදාළ හැඟීම් තීරණය කිරීමට ඉඩලබා දුන් විට 85% ක ඉහල අගයක නිරවද්‍යතාවයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

මෙය නිර්මාණය කල කණ්ඩායම දැන් සැලසුම් කරන්නේ දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර වන අදහස් හුවමාරු වීම් පටිගත කර විවිධ අවස්ථාවල ඇති වන හැඟීම් වල වෙනස් වීම් දරුවන්ගේ වර්ධනයට කෙසේ බලපෑම් ඇතිකරන්නේ දැයි සොයා බැලීමයි.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in