අතුරුදහන් වූ ගුවන්යානය සේවිමට සැලසුම්


missing airplane

අංක QZ8501 ඉන්දුනීසියානු ගුවන් යානය එම රටෙහි වේලාවෙන් උදෑසන 7.42 පමණ ඉන්දුනීසියානු ගුවන් මර්ග පාලන මද්‍යස්ථානය සමග තිබෙන සම්බන්දතාව නැති වී අත බව එම රටෙහි ගමනාගමන අමාත්‍යංශයෙහි නිලධාරියෙකු පවසා ඇත.

එම ගුවන්යානය කාලගුණ තත්වය නිසා අසාමාන්‍ය ගුවන් මර්ගයකට ඉල්ලිම් කර ඇත. ඉන් පසු ජුවන්ඩා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළත් සමග තිබු සියලු සම්බන්දතා නැතිවිය,

Untitled

ගුවන්යානය උදැසන 8.30 සින්ගපුරුවට ලගාවීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි .

නැතිවූ ගුවන්යානයේ මගින් 155 සිටි බවද,ඔවුන් අතර වැඩිහිටියන් 138ක්, ළමුන් 16ක් හා එක බිලිදෙක් සිටි බව Air Asia සමගම සදහන් කර ඇත.

තවද ගුවන් නියමුවන් දෙදෙනෙක් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ පස් දෙනෙක් ද සිටි බව වාර්තා වෙ.

ඉන්දුනීසියානු ගුවන් මර්ග පාලන මද්‍යස්ථානයට අනුව, ජාවා මුහුදේ ආඩි 32,000 උඩින් පියාසර කරන විට මෙම QZ8501 ගුවන්යානය අතුරුදහන් වී ඇත.

නැතිවූ ගුවන්යානය ලියාපදින්චි අංක PK-AXC දරන Airbus 320-200 වර්ගයේ ගුවන් යානයකි. මෙම මොහොතේදී නැතිවූ ගුවන් යානය සෙවීමට කණ්ඩායම් යොදා ඇත.

තවද, මගීන් ගේ පවුල් වල තොරතුර දැනගැනීමට විශේෂ දුරකථන ජාලයක්ද ඉන්දුනීසියානු ගුවන් සේවය යොදාගෙන ඇත.

2014 වර්ෂය ගුවන් තරණයට ඉතා අසුභදායක වසරක් විය. මලයාසියානු ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන්යානා දෙකක් මෙම සිද්දියට පෙරද අතුරුදහන් වී ඇත.

මෙම වසරේ මාර්තු 8 වන දින අංක MH – 370 දරන ගුවන්යානය මගීන් 239යක් හා කාර්ය මණ්ඩලය සමග අබිරහසේ අතුරුදහන් විය.

තවද, ජුලි මස 17ත් වන දින මලයාසියානු ගුවන් සමාගමට අයත් අංක MH – 17 දරන ගුවන්යානය , යුක්රනයේ දී , මගීන් 298 සමග විනාශ කර තිබුණි.

උපුටා ගැනීම


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in