මුහුදු ආහාර කාල තුවක්කුව


sea food gun

2014 තමයි මුහුදු ආහාර කාල තුවක්කුවේ අවුරුද්ද. ඉතාම ඉක්මනින්ම ඉස්සෙක්ව බැද ගැනීමට හැකි ආකාරය මේ වීඩියෝ පටයෙන් හරි අපුරුවට පෙන්වල තියෙනවා. කැමති නම් ගෙදරදි උත්සහ කරලා බලන්න. නමුත් මෙම වෙළඳ දැන්වීම අධි වේගී  සන්නිවේදන සේවාවක් අලෙවි කිරීමට නිපදවූකි.

ජපානයේ “NTT Domoco” අධි වේගී  සන්නිවේදන සේවාවන් ලබාදෙන සමාගම විසින් ඔවුන් ගේ අලුත්ම වෙළඳ දැන්වීම මේ ලගදී එලි දැක් වුනා. ඉස්සෙක් පිටි,තෙල්,ගින්දර තුලින් අධි වේගයෙන් යවලා පෙන්නලා, අධි වේගී සන්නිවේදන සේවාවක් විකිනීමට හැකියි කියා කවුද හිතුවේ ? ජපානය මෙවැනි අමුතු වෙළඳ දැන්වීම් වලට ඉතා ප්‍රසිද්ධ වේ.

log in

reset password

Back to
log in