මෙන්න පෘථිවියට සමාන ග්‍රහ ලෝකයක් හොයාගෙනලු !


kepler and earth

NASA ආයතනයේ කෙප්ලර් දුරේක්ෂය (Kepler Space Telescope) මෑතකදී පෘථිවියට සමාන ග්‍රහ ලෝකයක් අපගේ චක්‍රාවාටයේ ජීවය පවතින ප්‍රදේශයේ ඇති තාරකාවක් වටා භ්‍රමණය වෙමින් ඇති බව සොයාගෙන තිබේ. Kepler-186f (කෙප්ලර්) ලෙස හැඳින්වෙන මෙම ග්‍රහලෝකය පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 500ක් පමණ ඈතින් පිහිටා ඇති බවට ගණන් බලා තිබෙනවා.

මෙම ජීවය හමුවන පෙදෙස(Goldilocks (ගොල්ඩිලොක්ස්) කලාපය ලෙසත් හැඳින්වෙනවා) එසේ හැඳින්වෙන්නේ ග්‍රහවස්තු වලට යම්කිසි ප්‍රමාණාත්මක පීඩනයක් යටතේ ද්‍රව ජලයට එම ග්‍රහ වස්තුව මතුපිට පැවතීමට ඉඩ සලසා දෙන බැවිනි. අනුමාන කෙරෙන ආකාරයට පෘථිවිය තරම් වූ ග්‍රහලෝක බිලියන 40ක් වත් අපි ජීවත් වන ක්‍ෂිරපථයේ පවතිනවා. මෙම නව සොයාගැනීම නම් කෙරෙන්නේ පෘථිවියට සමාන ප්‍රමාණයෙන් යුත් වෙනත් තරුවක ජීවය පවතින කලාපයෙන් හමුවූ ප්‍රථම ග්‍රහලෝකය ලෙසටයි.

මෙයට අමතරව දැනගන්නට ලැබෙන්නේ කෙප්ලර්-186f ග්‍රහලෝකයට අමතරව,තවත් ග්‍රහලෝක 4ක් Kepler-186f පද්ධතිය තුල ඇති ආසන්න තාරකාවක් වටා භ්‍රමණය වන බවයි. එමගින් යම් හැක් දුරකට හැඟී යන්නේ මේ සියලු ග්‍රහලෝක භ්‍රමණය වන්නේ මේ තාරකාව වටා නම් එය අපගේ සුර්යයාට සමාන කොට සැලකුවහොත් මෙම ග්‍රහලෝකයේ ජීවය හමුවීමට ඇති සම්භාවිතාව තවත් ඉහල යන බවයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් NASA හි SETI ආයතනයේ විද්‍යාඥය එලිසා ක්වින්ටානා පවසා සිටියේ “අපි දන්නා තරමින් ජීවය පවතින එකම ග්‍රහලෝකය පෘථිවිය යි. අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිට ජීවය පවතින ග්‍රහ ලෝකයක් සොයනවානම් එය සොයන්නේ පෘථිවියට සමාන ලක්ෂණ ඇති ග්‍රහ ලෝකයක් සෙවිමෙනි. එමනිසා මේ සොයාගැනීම දැවැන්ත පියවරක් ලෙස සලකනවා” යැයි පැවසිය.

Kepler-186f ආසන්නයේ ඇති තාරකාව සුර්යයා ගේ ස්කන්ධයෙන් හා ප්‍රමාණයෙන් අර්ධයක් වන අතරම අපි ලබන හිරු එලියට සාපේක්ෂව 1/3ක් පමණක් ලැබෙන බවට සැලකේ. Kepler-186f ග්‍රහලෝකයට තමන් භ්‍රමණය වන තාරකාව වටා ගමන් කිරීමට දින 130ක් ගතවේ.

National Geographic විසින් විකාශය කල සම්පුර්ණ වාර්තාව

https://www.youtube.com/watch?v=CXZfY0YBgc4

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in