විද්‍යාඥයන් පිරිසක් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වලින් ඉන්ධන සාදයි.


සමහර වෙලාවට අපි හිතන විදියට වැඩ සිද්ද වෙන්නේ නෑ. ඒත් ඒ දේවල් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිපල සැඟවුණු ආශීර්වාදයක් ලෙසත් සලකන්න පුළුවන්. ඒ විදියටම 2016 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී අපූරු සොයාගැනීමක් සිදුකෙරිලා තියනවා. දන්නවා ද ඒ මොකක් ද කියලා ? ඒ තමයි කාබන්ඩයොක්සයිඩ් / CO2 වායුවෙන් මෙතෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට කල පර්ය්ෂණයක් අතර තුර අහම්බෙන් වගේ එතනෝල් ලැබීම. දන්නවා ද එහි තිබෙන වැදගත්කම ? එතනෝල් කියන්නේ ඉන්ධනයක්. ඒ කියන්නේ මේ රසායනික ක්‍රියාවලිය උපයෝගී කරගෙන පහසුවෙන්ම අපිට ඉන්ධන නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා කියන එක.

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ඕක්රිජ් ජාතික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ දී පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව මෙතෙන් වායුව බවට පත්කිරීමේ උත්සාහයක නිරත වුනා. නමුත් අහම්බෙන් වගේ මෙහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස ඔවුනට ලැබුනේ එතනෝල්. ඒ කියන්නේ ඉන්ධනයක්. ඒ වගේම පුදුමයක් කියන්නේ ඔවුන් සිදුකරමින් සිටි පර්යේෂණය මගින් ඉතාමත් පහසුවෙන් පිරිසිදු එතනෝල් ලබාගැනීමට ඔවුනට මෙමගින් අවස්තාව සැලසීමයි. මේ පර්යේෂණය සඳහා ඔවුන් භාවිතා කල උත්ප්‍රේරකය මගින් කාමර උෂ්ණත්වයේදී ම ඉතාමත් පහසුවෙන් එතනෝල් ලබාගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම එහි 70% පලදායිතාවයකුත් තිබෙනවා. මේ නිසා අපතේ යන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයත් ඉතා අල්පයි. ඒ වගේම මෙය ඉතාමත් අඩු පිරිවැයකින් කිරීමට හැකි නිසා පහසුවෙන්ම මෙය මහාපරිමාණයෙන් කිරීමටත් අවස්තාව ලැබෙනවා.

ඉතින් මේ සොයාගැනීමේ ඇති තවත් වැදගත් කමක් ඔබට හැඟෙනවා ද ? ඒ තමයි කාබන්ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ හරිතාගාර වායු වලින් එකක් නිසා ගෝලීය උණුසුම ඉහල යාම පාලනය කිරීමට දරන උත්සාහයේ අලුත් පිටුවක් පෙරලීමට මෙයට හැකිවීමයි.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in