ශ්‍රී ලංකාවේ ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකයෝ


richest in sl

ධම්මික පෙරේරා

ධම්මික පෙරේරා ශ්‍රි ලංකවේ ඉතා පොහොසත් සහ බලවත් පුද්ගලයෙක් පමනක් නොව ඔහු කොටස් වෙලද පොලෙහි තිබෙන ව්‍යාපාර අතරින් 8% ඔහුගේ ව්‍යාපාර වේ.
ඔහුගේ වත්කම අම්රිකානු ඩොලර් මිලියන 550 ඉක්මවයි, එනම් රුපියල් බිලියන 72 වේ.

සෝලි කැප්ටන් හා රූසි කැප්ටන්

මෙම දෙදෙනා ජෝන් කීල්ස් සමාගමෙහි විශාලතම කොටස්කරුවන් වේ. සෝලි කැප්ටන්, 85 සහ ඔහුගේ පුත් රූසි කැප්ටන් ආයෝජන කරුවන් වේ. ඔවුන් ගේ ධනය ඩොලර් මිලියන 185 ඉක්මයි, එනම් රුපියල් බිලියන 24 වේ.

හැරි ජයවර්ධන

ස්ටැසන් සමාගමෙහි ආදිකර්තෘ වන ඔහුගේ ධනය ඩොලර් මිලියන 100 ඉක්මයි, එනම් රුපියල් බිලියන 13 වේ.

හැරි සහ මනො සෙල්වෙනාතන්

මෙම සහෝදරයන්ගේ ව්‍යාපාරික රාජධනිය විවිධ පෞදගලික සමාගම් වේ (Carson Cumberbatch, Bukit Darah and Ceylon Beverage Holdings). මෙම සහෝදරයන්ගේ සීයා
ශ්‍රී ලංකාවට පැමිනියාට පසුව ආරම්භ කෙරූ ඉන්ධන හලින් පසු මෙම පවුලට වැඩ වරදුනේ නැත!

උපුටා ගැනීම

log in

reset password

Back to
log in