තාක්ෂණයෙන් විශිෂ්ටතම නැව “Quantum of the Sea”


Screenshot_237

ඔක්තෝබර් මස 31ක් වෙනිදා එංගලන්තයේදී මෙම නවුකාව තම ගමන් ආරම්බ කරා, මෙය නිකම් ම නිකම් නවුකාවක්නම් නෙමෙයි. මෙය ලොව ප්‍රථම “ස්මාර්ට් ෂිප්” එකයි, අපි sස්මාර්ට් ෆෝන් තියන් හිතුවට කවදද හිතුවේ ස්මාර්ට් නැවූ දකින්න ලැබෙයි කියල

නිරීක්ෂණ කුටි, කැසීනෝ, ගුවන් කරණම් කෙළි, පිහිනුම් තටාක, දිය මත ලිස්ස යාම, කඩ මහල් සහ රොබෝ වරුන්ගෙන් මත්පැන් ලබා ගත හැකි ආපනශාලා ඇති මෙම නැව සැබවින්ම සිරා නැවකි.log in

reset password

Back to
log in