මිය ගිය අදරවන්තයා මතක තියාගන්න අලුත් ක්‍රමයක්


weird-sex-toy

නෙත්දර්ලන්තයේ මාර්ක් ස්ටුර්කන්බූම් විසින් ලිංගික සෙල්ලම් බඩු අමුතුම මාර්ගයකට යොමු කරමින් “21 Grams” නමින් ලඟදි ප්‍රසිද්ධියට පත් කළා. කොච්චර අමුතුද කිව්වොත් සමහරුන්ට මේක අහල හිනත් යයි, සමහරුන්ට මේක අහල අප්‍රිය හිතෙයි.

තමන්ගේ මිය ගිය අදරවන්තයගේ අළු, මේ ලිංගික සෙල්ලම් බඩුවට හරියටම ග්‍රෑම් 21ක් දැමීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙය මිලදී ගන්නාවිට ලොකු පෙට්ටියකුත් හම්බවෙනවා. එක ඇතුලේ අදරවන්තයගේ සුවඳ විලවුන් තබන ස්ථානයක්ද ඇතුලත්. මේ පෙට්ටියට යතුරක් සහිත අගුලකුත් තියෙනවා. මාර්ක් කියන විදිහට “වෙන කෙනෙක්ට ඔබේ ආදරවන්තයගේ අළු සමග නිදාගන්න බැ”. මාර්ක්ට මේ අදහස ඇවිත් තියෙන්නේ මහලු ගැහැණු කෙනෙක් තම සැමියාගේ අළු, ඇය සමග රැගෙන යනවා දකිමෙන්ලු.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in