යාලුවෝ හංගපු ෆේස්බුක් ෆොටෝ හොයාගන්න!


hidden facebook photos

ෆේස්බුක් එකේ ෆොටෝ හංගන(hide from timeline) එක ඔයගොල්ලෝ හිතන විදියට හරියට වැඩ කරන්නෙ නැ.

“Picture Book” නමින් තිබෙන මෙම “Plug -In “ එක  නැතහොත්  “Extension “ එකෙන් ඔයගොල්ලොගේ යාලුවෝ  හංගපු ෆොටෝ බල්ලන්ට පුළුවන්. එපනමක් නොව මිතුරන් නොවන පුද්ගලයන්ගේ ෆොටෝ ද  ඔබට බැලිය හැක.

නමුත් ඇත්ත කතාව වෙන්නේ කිසිම මෘදුකාංගයකින් තමන් හංගපු ෆොටෝ වෙන අයට බලන්න පුළුවන්  වන විදිහට හදන්න බෑ.

“Picture Book” එකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ කව්රු හරි “tag “ වූන ෆොටෝ එකක්, එය “timeline “ එකෙන් හැන්ගුවත් තමන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන එකේ. “Picture Book” මගින් මෙම ක්‍රියාව ලෙහෙසි කරලා දෙන එක. timeline එකෙන් හැංගි තිබුනත් එම ෆොටෝ එක tag වෙලානේ තිබෙන නිසා, මේ Picture Book, plugin එකෙන් එම tag වෙච්ච timeline එකෙන් හැංගුන ෆොටෝ හොයල දෙනව.

උදාහරණයකට~

කවූරු හරි ඔයාව, ඔයාගේ කැත ෆොටෝ එකක tag කරා. ඔය ඒ ෆොටෝ එකෙට කැමති නැති හින්දා ඔයා  එක timeline එකෙන් හංගනවා . මේකෙන් කෙරෙන්නේ ඔයාගේ timeline එකේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ පේන්නෙ නැති වෙන එක විතරයි. ඒ ෆොටෝ එක ඔයාව tag කරපු යාළුවගේ timeline එකෙන් කාටහරි බලන්නට පුළුවන්.

“Picture Book” එකෙන් වෙන්න තමන් ඒ විදිහට timeline  එකෙන් හංගපු ෆොටෝ සොයාගැනීමට පහසු කිරීමයි.

මේක හදාගන්නේ කොහොමද?

ඔය හංගපු ෆොටෝ ඇත්තටම හංගගන්න කරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයි.

ඒ ෆොටෝ එකෙන් තමන් ව “un – tag “  කරගන්නේ එකයි. එතකොට “Picture Book” එකට එම පින්තුර හොයාගන්න බැරි වෙනවා.

තමන්ව ටැග් වෙන හැම ෆොටෝ එකක් ම timeline එකේ පෙනීම් නැති කරගන්නට  තමන්ගේ  “privacy- settings” වෙනස් කරගැනීමයි.

 

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in