බලන්නකෝ මේ ඡායාරූප ලබාගෙන තියන කෝණවල අපූරුව.


Photos-That-Give-You-A-Forced-Perspective

අපි හැමෝම කැමතියි ඡායාරූප ගන්න. අපි ඒ පිළිබඳව ප්‍රවීණයෙක් වුණත් , ආධුනිකක් වුණත් මේ කොහොමවුනත් ඡායාරූප ගන්න දක්වන කැමැත්තේ අඩුවක් නම් දකින්න ලැබෙන්නේ නෑ. මේ විදියට ඡායාරූප ගැනීම තුලින් ජිවිතයේ වැදගත් අවස්ථා සහ මතකයන් සුරක්ෂිතව තබාගැනීමේ ඉඩ අපිට ලැබෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඡායාරූප ගන්නේ අපේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක, යාළුවොත් එක්ක, තනියම එහෙම නැතිනම් කෑම එක්ක. ඒත් මේ විදියට ඡායාරූප ගන්න කට්ටිය අතරේ සාමාන්‍ය ඡායාරූප ගැනෙන කෝණයට වඩා වෙනස් කෝණයකින් ඒ මොහොත දෙස බලන්න හැකියාව තියන නිර්මාණශීලි අදහස් සහිත පුද්ගලයනුත් අපිට හමුවෙනවා. මේ ඡායාරූප කිසිවක් කෘතිමව සකස් කර නොමැති බවත් ඕගොල්ලොන්ට මතක් කරන්න කැමතියි. මේ ඡායාරූප දැක්ක ගමන් අපේ සිතට නැගෙන්නේ වෙනම හැඟීමක්. ඕගොල්ලොත් මේ අපූරු ඡායාරූප පෙළ නරඹන්නකෝ.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in