දරු සෙනෙහස


මිනිස්සු වගේම සතුන් අතරෙත් ආදරය කරුණාව දයාව පවතිනවා. දරු සෙනෙහස කියන්නෙත් අන්න ඒ වගේ දෙයක්. අපිව ලොකු මහත් කරන්න අපේ දෙමාපියන් වන වෙහෙස වචනවලින් කියලා නිමකරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි එයාලගේ ආදරයත්. මේ අපූරු රූපරාමු පෙළ අපිට කියන්නේ සතුන් අතරෙත් මේ දරු සෙනෙහස පවතින බවයි.
log in

reset password

Back to
log in