ඔය Bra එක දීපන් ළමයෙකුට


ලංකාවේ මේ ලඟදි පවතී සංගීත සංදර්ශනයකදී අපුරු සිදුවීමක් වුන, කවුරුත් අහල දැකල ඇති. “Enrique” නමැති ඉංග්‍රීසි සංගීත ශිල්පියා සහභාගිත්වයෙන් පවතී මේ සංගීත සංදර්ශනය අතර තුර කාන්තාවක් මේ සංගීත ශිල්පිය වෙත ඇයගේ යට ඇඳුම (Bra) එක ගලවා විසි කෙරුණා. මෙය විශාල ආන්දෝලනයක් ඇති කරා. දැන් ශ්‍රී ලාංකීය ජනපති සිරිසේන මෙම ක්‍රියාව තරයේ හෙලා දකින බව මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කර ඇති අතර මේ වැඩ සටහන සංවිධානය කරපු පිරිසට කස පහර දිය යුතු බව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම ප්‍රකාශයත් සමග මෙම ප්‍රවෘතිය ලොව පුරා පැතිර ගොස් ඇත.

TIME සඟරාව

Screenshot_2

Independent සඟරාව

Screenshot_3

BuzzFeed සඟරාව

Screenshot_4

Mail Online සඟරාව

Screenshot_5

The Indian Express සඟරාව

Screenshot_6

The Telegraph සඟරාව

Screenshot_7

International Business Times සඟරාව

Screenshot_8

BBC News සඟරාව

Screenshot_9

Sky News සඟරාව

Screenshot_10

Yahoo News සඟරාව

Screenshot_11

log in

reset password

Back to
log in