මේ හේතුව හින්දා තමයි විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගන්න එපා කියන්නේ.


කාබනික පොහොර වලින් වගාකෙරෙන ආහාර වර්ග ගැන කතා කරන කොට සැමදෙනාගේම සිත් තුල පැහැදීමක් ඇති වන්නේ අහිතකර විෂ රසායනික වර්ග භාවිතයෙන් තොරව වගාකෙරෙන සෞඛ්‍යට හිතකර ආහාර ලෙසයි. නමුත් දිනෙන් දින ඉහල යන ඉල්ලුම හේතුවෙන් දිනපතාම කාබනික ආහාර වර්ග ලබා ගැනීමත් ඒවායේ මිලගණන් තරමක් ඉඅල වීමත් නිසා බොහෝ දෙනෙක් කාබනික ආහාර පස්සේ හඹා යන්නේ නැත.

ස්වීඩනයේ සමුපකාර සමාගමක් විසින් පසු ගිය දවසක අධ්‍යනයක් සිදු කරන්නට විය. මේ සඳහා ඔවුන් සාමාන්‍ය පවුලක් තෝරා ගත්තා. සති තුනක කාලයක් පුරාවට මේ අධ්‍යනය සිදුකෙරුනා. ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය ආහාර රටාවෙන් කාබනික ආහාර රටාවකට මාරු වීම මේ සති තුන තුලදී අධ්‍යනය කෙරුනා. පස් දෙනෙකුගෙන් යුතු වූ මේ පවුලේ සාමාජිකයන්ට පළමු සතියේ ඔවුනට හුරු වූ සාමාන්‍ය අකාබනික ආහාර අනුභව කිරීමට ඉඩලබා දුන්නා. ඒ අතරම සෑම දිනකම මුත්‍රා සාම්පල ද ලබා ගත්තා. මේ සාම්පල අධ්‍යනය කිරීමේ දී කෘෂිරසායනික වර්ග 12න් 8ක් ම මුත්‍රා සාම්පල වල තිබී හමුවුනා. ඊළඟ සති දෙකක කාලය පුරා ඔවුනට ආහාරයට ගැනීමට ලැබුනේ කාබනික ආහාර වර්ග පමණයි. නව මුත්‍රා සාම්පල් ලබා ගැනුනා. දින කිහිපයකට පසු ඔවුන්ගේ ශරීර වලින් සියලු රාසයනික ද්‍රව්‍ය ඉවත්ව තිබුනා.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර අධ්‍යන කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය අතර මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ශරීරය තුල පැවතීම නිසා පසුකාලීනව ඇතිවිය හැකි අහිතකර තත්ත්ව පිළිබඳව පැවසීමට නොහැක. එම නිසා අවදානමට පෙර සුදානම් වීම වැදගත් බව මතක් කරන්නට කැමතියි.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in