හඳුන්වාදෙන Facebook Lite


Facebook-Lite 2

අපි කවුරුත් දන්න විදියට සාමාන්‍ය Facebook app එකට විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් වැයවන අතරම වසර කිහිපයකට ඉහතදී වෙළඳපොළට නිකුත් කල දුරකත වල ක්‍රියා කිරීමේදී තරමක් සිර වන ගතියක් (stuck) ද දැක ගත හැක. ඇතැම් විට ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වේගය අඩු අගයක පවතිනවානම් app එක ලෝඩ් වෙන්නෙ නැති වෙලාවලුත් තියනවා. මේ හැමදේකටම ව්සඳුමක් ලෙස Google සමාගම විසින් Facebook Lite හඳුන්වා දී තිබෙනවා.මෙම මෘදුකාංගය ප්‍රමාණයෙන් මෙගාබයිට් 1ක් තරම් කුඩා වන අතරම, ඉතා වේගවත්, සැහැල්ලු, වගේම අවම දත්ත ප්‍රමාණයක් භාවිත කරන ආකාරයෙන් සාදා තිබේ. 3G නොව signal අඩු ප්‍රදේශ වලදී 2G සිග්නල් වලින් පවා පහසුවෙන් Facebook lite භාවිත කල හැකි බව වාර්තා වේ. ඕනෑම Android දුරකතනයක ක්‍රියාකළ හැකි මෙම මෘදුකාංගය අත්හදා බැලීමට අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා.

Download කරගැනීම සඳහා

log in

reset password

Back to
log in