ප්‍රංශයේ පැරිස් නගරෙයේ මිනිසෙක් දවස් 2ක් තිස්සේ, පිදුරු ගොඩක ඉඳිකට්ටක් සොයයි


featured cover image copy

කලාව නාමයෙන් කෙරුණ මේ උත්සාහය “ස්වෙන් සශ්සල්බර්” මහතා විසින් අලුතෙන් සැදු කල ගාරයක් තුල කරන ලදී. ඇති විශාල පිදුරු ගොඩක් අස්සට දැමු ඉඳි කට්ටක් සෙවීමට ගන්නා උත්සාහය කාටත් විහිළුවක් වගේ පෙනුනත් මෙය ඇත්තටම ගන්නා උත්සාහයකි.
මෙයට දවස් දෙකකට වඩා කාලයක් ගත විය හැකි යැයි කලා ගාරය දැනුම් දි ඇත. ඉතාලි ජාතික ස්වෙන් මහතා මේවගේ විහිලු හා භයානක වැඩ වලට කලින් ද කර තිබේ. විෂකුරු හතු ආහාරයට ගෙන මුළු දවසක් හරකෙක් සමග සම්පුර්ණයෙන් වහපු කාමරයක ගත කිරීම, මොහුගේ කලින් කෙරු වැඩ වලින් එකෙකි.

මෙන්න එම උත්සාහය කරපු ආකාරයෙන් කොටසක්


Like it? Share with your friends!

175SHARES
0

log in

reset password

Back to
log in