මනසින් පාලනය කල හැකි රොබෝ අත් දෙකක්


mind controlled prothetic arms

පසුගිය අවුරුදු කිහිපය වෛද්‍ය විද්‍යාවට හා රොබෝ තාක්ෂණයට පලදායි විය. ඇමරිකාවේ “Johns Hopkings” විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින් අත් දෙකම අහිමි වෙච්ච “Les Baugh” මහතාට මනසින් පාලනය කල හැකි රොබෝ අත් දෙකක් සවි කර පරික්‍ෂා කරලා.

Baugh මහතා කියන විදියට එය ඉතා වේදනා කාරියිලු. Baugh මහතාගේ අත් දෙක නැති වෙලා තියෙන්නේ අවුරුදු 40කට කිලින් විදුලි අනතුරකින්ලු. රොබෝ අත් දෙක මනසින් පාලනය කිරීමට ඕනෙ නිසා “Johns Hopkings” ශල්‍යවෛද්‍යවරුන්ට Baugh මහතාගේ මැරුණු ස්නායු නැවත අවදි කිරීමට සිදුවෙලා තියෙනවා.

මෙය තවමත් මුලාකෘතියක් බවත් මෙය වැඩ කරන්නේ නැවත අවදි කරපු ස්නායු වලින් කරන මස් පිඩු වෙනස්වීමේ රටා මගින් බවත් ඔවුන් කියා සිටියා. මෙය පළමුව පරික්‍ෂා කලේ ජුනි මාසයේදී, පර්යේක්ෂකයන් පුදුමයට පත් කරමින් Baugh මහතා රොබෝ අත පාලනය කලාලු. “මෙය අනාගත තාක්ෂනය තවත් ඉතා වැදගත් පිම්මක්, මෙය තමයි ලොව ප්‍රථම මනසින් පාලනය කල හැකි රොබෝ අත.” පරීක්ෂකයන් මෙසේ කියා සිටියා. Baugh මහතා කියා සිටියේ ඔහු වෙනම ලෝකයකට ගියා වගේ දැනුනු බවයි. අවුරුදු 40කට පසු අතක් හැසිරවීමට හැකිවීම, Baugh මහතා හට කොපමණ සතුටක් ගෙන දෙන්න ඇත්ද.

රොබෝ අත පාලනය කිරීම දැනට අපහසුයි ලු, අත සෙලවීමට නම් මුලින්ම උර හිසත් පසුව වැලමිටත් ඊලගට අතේ මැණික් කටුවත් සෙලවීමෙන් අනතුරුව අතේ ඇඟිලි සෙලවීමට හැකියව ඇත. මේ සෑම සෙලවීමක් අතර තුරම පොඩි විවේකයක් ගත යුතුලු.

ඉදිරි අවුරුදු 5-10 තුලදී මේ තාක්ෂනයේ අති විශාල දියුණුවක් දැක ගත හැකිවන බව ඔවුන් කියා සිටියා. Baugh මහතාව සම්පුර්ණයෙන් වැඩ කරන රොබෝ අත් දෙකක් සහිතව ගෙදර යැවීම ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුවයි.


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in