මුහුද යට සැඟවී තිබු ඉපැරණි ඊජිප්තු නගරය වසර 1200කට පසු සොයා ගැනේ.


lost egytian city revealed

ඊජිප්තු පුරාවෘත වල සඳහන් විවිධ මිත්‍යා මත හා බැඳි මෙම නගරය මධ්‍යධරණී මුහුදු පතුලේ වැලි සහ මඩ යට වසර 1200කට අධික කාලයක් වැළලී තිබිණ. සැඟවී තිබු මේ වැළලුනු නගරය පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් කෙමෙන් කෙමෙන් මතු කරගනිමින් පවතී. Heracleion හි සැඟවුණු අභිරහස් මෙහිදී ගොඩ ගැනෙන පුරාවස්තු සහ නටඹුන් වලින් අනාවරණය කරගැනීමට හැකි වනු ඇත. මෙම පුරාවස්තු සුරක්ෂිතව පැවතීම හේතුවෙන් වැළලුනු ඒ අතීතය නැවත ගොඩගැනීමට හැකි වනු ඇත.

මෙහිදී හමු වූ පුරාවස්තු ඇතුලත් චායාරූප එකතුවක් පහලින් ඇත.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in