අපූරු ත්‍රිමාණ ඡායාරූප එකතුවක්


ත්‍රිමාණ ඡායාරූප ගැන අපි ලඟදි දවසක කතා කරා ඔයගොල්ලොන්ට මතක ඇති. ඉතින් අපි දැන් කියන්න යන්නේ ඒවගේම නිර්මාණ කරන අපූරු චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ගැන. ඔහු තමයි කෙං ලයි. (Keng Lye)

සිංගප්පූරු චිත්‍ර ශිල්පියෙකු වන කෙං ලයි (Keng Lye) කියන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. ඔහු සිය හැකියාව භාවිතා කරලා සතුන්ගේ ජීවමාන ස්වරූපයට සමාන ත්‍රිමාණ සිතුවම් නිර්මාණය කිරීමේ යෙදිලා ඉන්නවා. මේ සිතුවම් දකින ඔබට කිසි විටෙක ඔබ දෑස් ඉදිරියේ තිබෙන්නේ සිතුවමක් කියලා නම් හිතෙන්නේ නෑ. පැතලි මතුපිටක් මත කෙරෙන මේ අපූරු සිතුවම් මතින් ලාටු වැනි යමක් යෙදීම සිදුකරයි. එමගින් ඔහුට මේ සිතුවම් වල ත්‍රිමාණ බව තවත් හොඳින් දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා.

මේ නිර්මාණ සිදුකෙරෙන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවකුත් පහතින් එකතු කරලා තියනවා. බලන්නකෝ මේ නිර්මාණ කොච්චර නම් අපූරු ද කියලා. දැක්කම පුදුම හිතෙයි.

log in

reset password

Back to
log in