කැන්ගරුලට හොඳට බොක්සිං ගහන්න පුළුවන්ලු


Kangaroo Street Fight

මේ සිද්ධිය අපිට වාර්තා වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් . ඕස්ට්‍රේලියාවේ නාගරික ප්‍රදේශයකින් තරමක් දුර බැහැර පළාතක මාර්ගයක දී මෙම සිදුවීම කැමරා කාචයට හසු වුනේ. මේ ගැන කියනවට වඩා බලලම හිටියනන් හරි නේද? සිරා fight එකක් යන්නේ. පාර මැද්දට ම ඇවිල්ල මේ දෙන්න ගහගන්න හැටි බලන්නකෝ. දෙන්නට දෙන්න second වෙන්න කැමති නෑ වගේ.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in