ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube සුපිරි තරු ජෙහාන් subscribers 100,000 ඉක්මවයි


Screenshot_194

2005 වසරේ අගෝස්තු මස 16 වන දින තම ගිණුම් ආරම්බ කරපු ජෙහාන් රණතුංග (youtube.com/jehanr) අද වන විට මුලු රටම දන්නා නමක්. මතක් වෙච්ච් ගමන් “අයියෝ” කියවෙන, අම්ම පොයින්ට්ස් ගන්න කියල දීපු ජෙහානට දැන් ප්‍රේක්ෂකයන් 104,000 ඉන්නවා.

තාත්තා ගෙනාපු කමෙරාවෙන්, ගෙදර එන නෑයන්ට පෙන්වන්න කියා පටන් ගත්තු මේ විනෝදාංශය දැන් ලොව වට මිලියන 13න සැරයකට වැඩ බලිලා තියනවා.

දැනට ඔහු සාදා ඇති වීඩියෝ 137න් අපි කැමැතිම තුන මෙන්න.

 

 Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in