​මේ සබැ ජේසුස් වහන්සේගේ රුවද?


මුළු ලෝකයම මවිතයට පත් කරමින් පුවතක් දිග හැරුණේ සබැ ජේසුස් වහන්සේ කව්රුන්ද යන්න පළමු වරට සොයාගැනීමට පර්යේක්ෂණ කණ්ඩායමකට හැකියුබවයි.

Richard Neave, ඔහු විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයෙක්. ඔහු මේ සදහා බාවිතා කළේ එකල ජීවත් උනු මිනිසුන් තිදෙනකුගේ හිස් කබලක්.
එය යුදෙව්වකුගේ හෝ අරාබි ජාතිකයකුගේ විය හැකිය.

ප්‍රති නිර්මාණය කල රුව

59aafb42-3f5f-4a71-89ff-57c22c36b3fe

unnamed (1)

unnamed

බටහිර හුරුවට නිර්මාණය වී ඇති රුව

unnamed (2)

unnamed (3)

ත්‍රිමාණ තාක්ෂණය මගින් ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම

unnamed (4)

unnamed (5)

මුහුණේ පැහැය තද දුබුරු සොබාවයක් වූනු අතර,පළල් මුහුණක්, ලා දුබුරු වු ඇස්,බොකුටු කොණ්ඩය සහ ඝන රැවුළක් තිබු බවට සනාථ කරයි.

Richard Neave සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම මෙම හිස් කබල් ත්‍රිමාණ තාක්ෂණය මගින් ප්‍රති නිර්මාණය කල අතර ඒ සදහා ජේසුස් වහන්සේ ජීවත් වූනු ගලීලයේ සහ වර්තමාන තොරතුරු උපයෝගී කරගෙන තිබුණා.

මේ සමගින් අපිට වඩාත් හුරු පුරුදු නිල් ඇස් සහිත ලා දුබුරු කොණ්ඩයක් ඇති (blonde) ජේසුස් වහන්සේ නිර්මාණය වී අත්තේ කෙසේද?
මෙය බටහිර හුරුවට නිර්මාණය වී ඇති බවට සිතිය හැක.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in