විභාගයේ හොර වැඩ කරන අලුත්ම විදිහ, ඉන්දියාවේ විතරමයි.!


indians-cheating-on-exam-next-level

ඉන්දියාවේ පාසල් විභාග වලදී හොර වැඩ කිරීම, කාලයක ඉදන් තිබෙන බොහොම ප්‍රසිද්ධ සිද්ධියක්. නමුත් මේ සතියේ ඒ හොර වැඩ කිරීම උත්සන්න තත්වයට පත් වුනේ, 10 වන ශ්‍රේණියේ විභාගය ලියමින් සිටින ළමයින්ට ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් ගොඩනැගිලි දිගේ නගිමින් විභාගය කිරීම සඳහා උදව් කරන්නට පටන් ගැනීමත් සමගයි. ඒ දුර්ලබ අවස්ථාව කැමරාවට අසුවුණු ආකාරය මෙන්න. “ඉස්ප්යිඩර් මෑන්” පරාදයි sirawata 😀

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in