අපි ආදරය කරන සුනඛයන් වයසට යන ආකාරය


අපි හැමෝම ඉපදුන දවසේ ඉඳන් ගතවෙන හැම මොහොතකම හැම තත්පරයකම වයසට යනවා කිව්වොත් ඔබට එකඟ නොවී සිටීමට අපහසුයි. මේ ලිපිය බලන ඔබ ලිපිය කියවා අවසන් කරන ඒ මොහොතේ ත් විනාඩි කිහිපයකින් වයසට ගොස් ඇති බව ඔබට සිතුනා ද ? මතුපිටින් බැලු බැල්මට එහෙම නොවුනත් යතාර්ථය එයයි.

අමන්දා ජෝන්ස් කියන්නේ ඡායාරූප ශිල්පිනියක්. මැය පසුගිය වසර විස්සක පමණ කාලය ගත කලේ අපූරු ව්‍යාපෘතියක් වෙනුවෙන්. ඒ තමයි අපි නිවෙස් වල ආදරයෙන් ඇති කරන සුනඛයන් වයසට යන ආකාරය කැමරා කාචයට හසුකරගැනීමට. අපි සුරතලයට නිවෙස් වල ඇති කරන සුනඛයන් වසර 12ක කාලයක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ජිවත් වෙනවා. නමුත් ඒ වසර 12ක කාලය මිනිසාගේ ආයු කාලයට වඩා වෙනස්. ප්‍රමාණයෙන් කෙටි වුනත් එය සුනඛයන්ගේ වයස අතින් දීර්ග කාලයක්. උන් අපිට වඩා ඉක්මනින් වයසට යනවා. තරුණ කාලයේ අපූරු ලොම් කබායකින් වැසුණු උන් කාලයත් සමඟ අවර්ණ වී ලොම් වල පැහැය වෙනස් ව උන්ගේ ජවය අඩු වී යන ආකාරය ඔබ දැක ඇති. අපි ආදරයෙන් ඇති කරන මේ සතුන් වයසට යනු දැකීම සිතට දුකක් ගෙන දෙන කාරණයක්. නමුත් එය සතුන්ට මෙන්ම මිනිසුන්ටත් පොදු ධර්මතාවයක්.

මේ තියෙන්නේ ඒ ව්‍යාපෘතියේ ඡායාරූප පෙළක්.

Corbet — 2 years and 11 years

Briscoe — 1 year and 10 years

Kayden and Brodie — 11 months and 5 years; 7 years and 12 years

Cooper — 3 years and 10 years

Fred — 2 years and 10 years

Poppy — 1 year and 7 years

Audrey — 3 years and 12 years

Rufus — 6 months and 13 years

Lily — 8 months and 15 years

Maddy — 5 years and 10 years

Abigale — 5 months and 8 years

Sydney and Savannah — 16 months and 5 months; 10 and 9 years

Maddie and Ellie — 7 and 6 years; 14 and 13 years


Amanda Jones

log in

reset password

Back to
log in