අපාය මෙන්න මේ වගේ ලු !!!


අපාය කිව්ව ගමන්ම අපේ සිතට පොඩි හරි බයක් දැනෙනවා නේද? අපේ ජීවිත කාලයේ අපි කරන හොඳ සහ නරක වැඩ වලින් අපේ ඊළඟ ජීවිතය ඒ කියන්නේ මරණින් පස්සේ ජීවිතය තීරණය වෙනවා කියල බුදු දහමේදී අපට ඉගැන්වෙනවා. සොරකම් කිරීම, සතුන් මැරීම, වැරදි කාම සේවනය , බොරු කීම, මත්පැන් වල ඇබ්බැහි වීම ඇතුළු තවත් බොහෝ වැරදි ක්‍රියා මගින් අපගේ ජීවිතයට අකුසල් රැස් වන බව අපි අහල තියනවා . එම අකුසල් බොහොමයකට වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ අපායේ දෙන දුක් කන්දරාවකට මුණ දීමෙන් කියලත් අහල තියනවා. අපායේ ඉන්න යම රජ්ජුරුවෝ ගැනත් , යමපල්ලෝ ගැනත් අහල තියනවා. කොච්චර අහල තිබ්බත් අපේ නෙතට පෙනෙන මානයේ මේ කිසිදෙයක් නැති නිසා මේ කිසිදෙයක් තකන්නේ නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. මොහොතකට මේ වීඩියෝව නරඹන්න.

ඔබේ ජීවිතය යහපත් ආකාරයෙන් ගතකරන්න. තමා අවට සිටින අයට කරදරයක් හිරිහැරයක් වන ආකාරයෙන් ජීවත් නොවන්න. සිරා ජීවිතයක් ගත කරන්න.

log in

reset password

Back to
log in