ලෝකයේ ගැඹුරුම කරදිය නීල ආගාධය තුලට කිමිදුණු පුද්ගලයෙක්.


He-Dives-to-the-Bottom-Of-The-World's-Deepest-Salt-Water-Blue-Hole,-And-It's-Terrifying

Guillaume Néry කියන්නේ අභියෝගවලට පොඩ්ඩක්වත් බය නැති නිදහසේ කිමිදෙන පුද්ගලයෙක්. ඔහු මේ වසරේ බහමාස් වල Long Island වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ “Dean’s Blue Hole” නම් ආගාධය තුලට කිමිදුණා.

නීල ආගාධයක් කියන්නේ මුහුදු පතුලේ ඇති ප්‍රපාතයක් වැනි ස්ථානයක්. ඒ කියන්නේ විශාල කුහරයක්. ඉතින් දැනගන්න ලැබෙන විදියට මේ තමයි ලෝකයේ ගැඹුරුම කරදිය නිල කුහරය. මෙහි මතුපිටින් විෂ්කම්භය මීටර 25ත් 30ත් අතර වනවා. ඒ කියන්නේ අඩි 82ත් 115ත් අතර ප්‍රමාණයක්. කුහරය පතුලේ විෂ්කම්භය සැලකුවොත් මීටර 100ක් තරම් විශාලයි. ඒ කියන්නේ මුහුදු පතුල මතුපිට කුහරයේ විෂ්කම්භය වගේ 4 ගුණයක් පමණ විශාලයි. කොහොමහරි මේ පුද්ගලයා කිසිම බයක් සැකක් නැතුව පතුලටම කිමිදුනේ ඔක්සිජන් සැපයුමක් ද නොමැති නිසා මෙය ඉතාම අවදානම් සහගත ගමනක් වුණා.

බලන්නකෝ මෙයා ඒ වැඩේ කරේ කොහොම ද කියලා.

log in

reset password

Back to
log in