ලොව වේගවත්ම අන්තර්ජාල පද්ධතිය


fastest internet

ඇමරිකාවේ Minneapolis නගරයේ පදිංචිව සිටින මිනිසුන් 30000 කට ලොව වේගවත්ම අන්තර්ජාල පහසුකම පසුගිය සතියේ ලැබී ඇත.

මෙම අන්තර්ජාල පද්දතියේ වේගය තප්පරයට ගිගාබයිට් 10කි. ඒ කියන්නේ  පැය දෙකක චිත්‍රපටියක් තත්පරේ කට වැඩ අඩු වෙලාවකින් download කරගන්න හැකියාව ඇත.  මෙම අන්තර්ජාල  පද්ධතිය “Google  Fiber “  වැඩසටහනට වඩා දහ  ගුණයක් වේගවත්  වන අතර සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල පද්ධතියකට වඩා 200ය ගුණයක් වේගවත්.

මේ වනවිට ඇමරිකාව හා ඔස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල් වල සාමාන්‍ය අන්තර්ජාල පහසුකමක වේගය තප්පරයට මෙගා බයිට් 30කි. ලොව වේගවත්ම අන්තර්ජාල පද්ධති වලින් 31 හා 42 වැනි ස්ථාන වලට ඇමරිකාව හා ඔස්ට්‍රේලියාව අනුපිලිවලින් පැමිණේ.

“Gizmag” සමාගමින් සපයන මෙම අන්තර්ජාල පහසුකම, ජපානය හා දකුණු කොරියාව වැනි ලොව වේගවත් ම අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇති රටවල් වලට වඩා ඉතාමත් වේගවත් වේ.

මෙහි තිබෙන එකම අවාසිය?

තප්පරයට ගිගාබයිට් 10ක අන්තර්ජාල පහසුකමක් ලාබෙට ගන්න බෑ. මේවන විට  මෙම අන්තර්ජාල පහසුකම ලබාගන්නට මාසෙකට ඇමරිකානු ඩොල්ලර් 399යක් වැය වේ. එනම් රුපියල් 52,300ක් වේ! මෙය ගැලපෙන්නේ ව්‍යාපාර කටයුත් සදහා ය.

 

 උපුටා ගැනීම


Like it? Share with your friends!

267SHARES
0

log in

reset password

Back to
log in