දුම්පානයෙන් මිදීමට Facebook යොදාගන්න පුළුවන්.


කැනේඩියානු පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමකට අනුව දුම් බීමෙන් මිදීමට සාර්ථකම ක්‍රමයක් වන්නේ සමාඅතෙර්ලූ ජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කිරීමයි. මේ නිගමනයට ඔවුන් එළඹී තිබෙන්නේ තවත් ප්‍රතිකාර ක්‍රම බොහොමයකම සාර්ථකත්වය සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

Waterloo විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරමින් දුම්පානයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයන් ඉන් මුදවාගැනීමට සමාජ ජාල වෙබ්අඩවි වලින් ඇති බලපෑම සහ සාමාන්‍ය දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ වන බලපෑම සොයා බැලුවා. මේ සඳහා ඔවුන් Break It Off නමින් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා.

පළමු මාස තුන සැලකිල්ලට ගනිද්දී දුම්පානයට ඇබ්බැහි වී සිටි 32% ප්‍රමාණයක් Break It Off App සහ අන්තර්ජාල ක්‍රම භාවිතා කරමින් දුම්පානයෙන් මිදී තිබෙනවා. ඒ වගේම දුරකථන මාධ්‍ය භාවිතා කරමින් දුම්පානයෙන් මිදුණු ප්‍රමාණය 14%ක් වුණා. මේ පර්යේෂණ සඳහා යොදාගැනුනේ වයස අවුරුදු 19-29ත් අතර පිරිසක්. ඒවගේම මේ සඳහා ජාතිය ආගම වගේම අධ්‍යාපන මට්ටමත් සැලකිල්ලට ගැනුණා.

සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවේ දුම්පානයට ඇබ්බැහි වූ වැඩිම පිරිස අයත් වන්නේ මේ වයස් කාණ්ඩයට යි. නමුත් නූතන තරුණ පරම්පරාව බොහෝ කාලයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි සමඟ ගතකරන ඔවුන්ව දුම්පානයෙන් මුදාගැනීමට සම්ප්‍රදායක ක්‍රම වලට වඩා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි යොදාගැනීම ප්‍රායෝගික බව මේ වන විට පෙනීගොස් තිබෙනවා.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in