එක එක සිරා දේවල් වෙන්න මොහොතකට කලින් ගත්ත අපුරු ඡායාරූප පෙළක්


amazing-photography

අපි කලින් වතාවකත් එක එක සිරා දේවල් වෙන්න මොහොතකට කලින් ගත්තු ඡායාරූප පෙළක් ඕගොල්ලොන්ට ගෙනාවා මතක ඇති. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම තවත් අපුරු සිදුවීම් පෙළක්.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in