බහු ජරඨතාව සහිත ධාවකයා


catching kayla

කයිලා මොන්ටෝගොමරි උතුරු කරෝලයින(ඇමෙරිකාවේ ප්‍රාන්තයක්) හොඳම දුර ධාවකයන්ගෙන් එක්කෙනෙකි. නමුත් ඇය විශේෂයි. ඇය “Multiple Sclerosis(MS)” මල්ටිපල් ස්ලේරෝසිස් (බහු ජරඨතාව) ඇති රෝගියෙකි. මේ රෝගය සමග දුවන එක පහසු නැ. නමුත් ඇයෙගේ දිරියත් ඇයගේ පුහුණුකරුගේ උත්සාහයත් ඉතා අගය කල යුතුයි. සෑම තරඟයක් අවසනයෙම ඇයගේ පුහුණුකරු මග රැකගෙන සිටයි. එසේ සිටින්නේ ඇය සැම තරඟයක් අවසානයේම පන නැතුව බිම ඇද වැටෙන නිසාය.

ජාතික බහු ජරඨතා සංගමයට අනුව මෙම රෝගය විස්තර කිරීමට ඉතා අපහසු වන අතර බොහෝ දුරට දක්නට ලැබෙන රෝග ලක්ෂණ වන්නේ පන නැති වීම්ය. මොලයත් ඇඟේ අවයවත් අතර දත්ත හුවමාරුව අවහිර වීමෙන් ඇවිදීමේ අපහසුතා, හන්දි පන නැති වීම, මස්පිඩු ගැස්ම වැනි රෝග ඇති විය හැක. මෙම රෝගය සම්පුර්ණයෙන් සුව කිරීමට දැනට ක්‍රමයක් නැති වුවත්, රෝග ලක්ෂණ සිමා කිරීමට බෙහෙත් ඇත. බහු ජරඨතාවෙන් ඇති වෙන මෙම රෝග ලක්ෂනත් සමග ඇය දිවීම අත්හදා ගැනීමට අපහසුය. ඇයගේ දිරිය මෙම රෝගයෙන් පෙලෙන අනෙකුත් රෝගීන්ට හොඳ උදහරනයකි.කොපමණ බාදක තිබුනත් තමන්ගේ හින සබැ කරගැනීමට හැකියාව ඇත.


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in