දේශපාලකයෙක් පාර්ලිමේන්තුවේදී “Candy Crush” ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කර කර ඉද්දි අහුවෙලා


candy crush nigel


අපි හැමෝම රැස්වීම් අතරතුර අපේ emails,facebook පණිවිඩ, twitter පණිවිඩ සාමාන්‍යයෙන් බලනවා තමයි. එත්  බ්‍රිතාන්‍ය දේශපාලකයෙක් “Candy Crush” ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කර කර ඉද්දි අහුවෙලා. නයිජල් මිල්ස් (Nigel Mills) පාර්ලිමේන්තු සභිකයෙක්.සභා රැස්වීමක් අතර තුර ඔහුගේ iPad එකෙ සෙල්ලම් කර කර ඉද්දි අහුවෙලා තියෙන්නේ.

ඔහු මාධ්‍යට මෙහෙම කියලා තියෙනවා

“රැස්වීම තිබ්බේ විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධව, එය ඉතා වැදගත් කාරණයක්”

“රැස්වීමේ පොඩි අවස්ථාවක් තිබ්බා මම අවධනය යොමු නොකරපු, ඒ වෙලාවේ මම ක්‍රීඩාව වරක් දෙවරක් සෙල්ලම් කරා”

බ්‍රිතාන්‍යයේ පත්තර වල මුල් පිටුවල පල වෙච්ච සිද්දියක්, ඔහු ප්‍රසිද්දියේ සමාව අරගෙන තියෙනවා.

නමුත් මේක පටිගත කරපු මාද්‍ය වේදියාට ප්‍රශ්න ගොඩයි. පාර්ලිමේන්තු සභාවක් පවත්වන කාමරයක අවසරයක් නැතුව පින්තුර ගැනීමට හෝ වීඩියෝ පටිගත කිරීමට හෝ ශබ්ද පටිගත කිරීමට බැලු.
කොහෙත් එකයි බලන් ගියාම !


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in