බ්‍රසීලයේ පාපන්දු පිටි නිවාස අහිමි පුද්ගලයන්ට නිවාස ලබාදීමට යොදා ගැනේ.


football stadiums for homeless

2014 වසරේ දී බ්‍රසීලයේ පැවති ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟයෙන් අනතුරුව බ්‍රසීලයේ ක්‍රීඩාංගන බොහොමයක් භාවිතයට ගැනුනේ නැත. ප්‍රංශ ජාතික ගෘහනිර්මාණ ශිල්පින් දෙදෙනෙකු වන Axel de Stampa සහ Sylvain Macaux ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතියක් වන ”Casa Futebol” යටතේ මෙම ක්‍රීඩාගාර නැවත භාවිත කල හැකි ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්නට විය. ඔවුන් මෙම ක්‍රීඩාගාරය තුල වර්ගමීටර 105 හේ නිවාස ඉදිකිරීමේ සැලසුමක් ඉදිරිපත් කළා. තව දුරටත් මෙම ක්‍රීඩාගාර තුල පාපන්දු තරඟ පැවැත්වෙන අතර එම තරංග වලින් ලැබෙන මුදල් වලින් කොටසක් මෙම නිවාස ඉදි කිරීමට සහ එහි නඩත්තු කටයුතු සඳහා වැය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ කඩ ලබාගැනීම හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 250,000 කට පමණ තම නිවාස අහිමි විය. එම නිසා ඔවුනට මෙම නිවාස ලබා දීම සත් කාර්යක් ලෙස සලකන්නට පුළුවන්.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in