දුරකථන පාරිභෝගිකයන්ගේ දත්ත රහසේම එක් රැස් කල apps 250ක් ඇපල් සමාගම තහනම් කරයි.


Apple-bans-over-250-apps-that-secretly-accessed-users’-personal-info

Apple සමාගම දින කිහිපයකට ඉහත දී සිය App Store එකෙන් Apps 250ක් ඉවත් කිරීමට තීරණය කළා. මෙයට හේතුව වුණේ මේ Apps සියල්ලම Apple දුරකථනය පරිහරණය කරන්නන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත හොර රහසේම එක් රැස් කිරීමයි. චීන ප්‍රචාරක සමාගමක් නිර්මාණය කළ App නිර්මාණය කිරීමේ මෘදුකාංග කට්ටලයක් භාවිතා කරමින් මේ Apps තිබුනා. Youmi නම් මේ සමාගම නිර්මාණය කල මෘදුකාංග නිර්මාණ කරන කට්ටලය භාවිතා කරමින් නිර්මාණය කල Apps භාවිතා කරන්නන් download කරන අනෙකුත් apps මොනවා ද , ඔවුන්ගේ e-mail දුරකතනයේ serial අංකයත් ඔවුන් මේ විදියට එක රස තිබුණා. SourceDNA නම් දුරකථන ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සමාගම පවසන විදියට මේ අනාරක්ෂිත app මිලියනයක් පමණ දෙනා භාවිතා කර තිබෙනවා.

Youmi සමාගමේ මේ මෘදුකාංග නිර්මාණ කට්ටලය භාවිතා කල බොහෝ දෙනා චීනයේ වන අතර App නිර්මාණකරුවන් මේ App නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ මේ කිසිවක් නොදැනයි. මේ නිසාම නැවත දැනුම්දෙන තුරු මේ මෘදුකාංග කට්ටලය භාවිතා app නිර්මාණකරුවන්ට SourceDNA සමාගම සිය වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දැනුම් දී තිබෙනවා.

මේ සිද්ධිය මිට පෙර Apple සමාගමට හසු නොවූයේ ඇයි දැයි තවමත් ගැටළුවක්. මේ චීන සමාගම කාලයක සිටම Apple සමාගමේ Apps තුල app නිර්මාණ කරුවන්ට ලඟා නොවීමට දුන් Application programming interfaces (APIs) වෙත ලඟා වීමට හැකි ආකාරය ඇතැයි ඔවුන් පවසනවා.මේ මගින් Apple සමාගමට පමණක් ලබා හැකි දත්ත අදාළ නිෂ්පාදන සමාගමටත් ලබාගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.

මෙය SourceDNA සමාගම අනාවරණය කරගෙන තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ Searchlight නම් Apps වල සුරක්ෂිතතාව පරික්ෂා කරන මෘදුකාංගය යාවත්කාලින කරන අවස්ථාවේදී යි.

මේ සිදුවීම ගැන අදහස් දක්වමින් ඇපල් සමාගම පවසන්නේ මේ මෘදුකාංග කට්ටලය නිෂ්පාදනය කර තිබූ Apps 250ක් තමන් App store එකෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බවයි. මෙය සමාගමේ app නිර්මාණය කිරීමේ නීතිරීති වලට පටහැනි බවත් ඔවුන් පවසා සිටියා. Apple සමාගම මේ පිළිබඳව තවදුරටත් අවදානයෙන් පසුවෙයි.

මේ සිදුවීම පිළිබඳව Youmi සමාගම Apple සමාගමෙන් සමාව ගෙන ඇති බවත් දැනගන්නට ලැබෙනවා. මේ තත්වය නිවැරදි කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කරගෙන යන බවත් දැනගන්නට ලැබෙනවා.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in