සාගරය මධ්‍යයේ සිදු වූ ඛනිජ තෙල් ඉහිරීමකින් වසර 2කට පසු දුපතක් සම්පුර්ණයෙන්ම වැසි යයි !


island-disapears-after-a-oil-spill

මහ සයුර මධ්‍යයේ සිදුවන තෙල් ඉහිරීම් නිසා සිදුවන පරිසර විනාශය ගැන අමුතුවෙන් පවසන්නට අවශ්‍ය නෑ. පරිසර පද්ධති මෙවැනි සිදුවීම් නිසා සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වීමට වුව ද පුළුවන්. බොහෝ විට අප සිතන්නේ මෙමගින් විශාල තර්ජනයක් ඇති වන්නේ වනසත්වයන්ට බවයි. මුහුදු ජිවින්ට සහ පක්ෂීන්ට බවයි. නමුත් මේ නිසා භූමියට වන හානිය පිළිබඳව ඔබට මොහොතකටවත් සිතුනා ද ? මේ වීඩියෝ පටය මගින් ඔබට තෙල් ඉහිරීම් වල ඇති තවත් අතුරු පලයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කර දෙනු ඇත. මෙමගින් දැක්වෙන්නේ මුළු දුපතක්ම දියවී යන ආකාරයයි. 2010 වසරේ දී ගල්ෆ් කලාපය ආසන්නයේ සිදු වූ තෙල් ඉහිරිම නිසා ලුසියානා හි Cat Island දූපත මේ වන විට සම්පුර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වී තිබෙනවා.

මේ දුපත ස්වදේශීය කුරුළු විශේෂ වල නිජභූමියක් ලෙස පැවතුනා. සිදු වූ විනාශය නිසා නිදහස් වුනු තෙල් තවමත් මේ ප්‍රදේශයට බලපෑම් ඇති කරනවා. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පරිසර ආරක්ෂක අරමුදලේ Natalie Peyronnin මහත්මිය ” තෙල් වලින් කඩොලාන ශාක විනාශ වී යන බවයි. අනතුරුව ඒවායේ ශාක මුල් පද්ධතියත් විනාශ වී යනවා. මේ මුල් නිසා තමයි දුපත රැඳිලා තියෙන්නේ. මුල් පද්ධතිය නොමැතිව දුපත කාදනයට ලක් වෙනවා. මේ සිදු වූ තෙල් කාන්දුව නිසා අක්කර 5.5 ක් පුරාවට පැතිර තිබුණු දුපත මුළුමනින්ම විනාශ වෙලා ගියා” යනුවෙන් අදහස් පල කර සිටියා.

මේ නිසා මේ දුපත ආශ්‍රිතව ජීවත් වන කුරුල්ලන්ට සහ මුහුදු ජිවින්ට ඇත වූ ඉරණම ඛේදනීයයි. බොහෝ සතුන්ට තව දුරටත් මේ දිවයින ඔවුන්ගේ අභිජනනය සඳහා යොදාගත නොහැකි තත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. මේ නිසා දීර්ග කාලින බලපෑමක් අපි අවට පරිසර පද්ධතියට ඇති වී තිබෙනවා.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in