අපූරු වලාකුළු පෙළක් නරඹමු ද ?


Facebook එකෙන් තමයි මේ වලාකුළු වල ඡායාරූප පෙළ අපිට හම්බු වුණේ. අපූරු රූප පෙළක් නිසා අපි හිතුවා මේ ටික ඔයගොල්ලොන්ටත් පෙන්වන්න. වලාකුළු ගැන හොඳින් දන්න අයනම් මේ එක එක විදියේ වලාකුළු එක එක නම් වලින් හඳුන්වයි. වලාකුළු දිහා බලලා කාළගුණ අනාවැකි පලකරන්න පුළුවන් කියලත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ.

log in

reset password

Back to
log in