මත්පැන් සහ කැෆින් කලවම් කරන්නේ බලාගෙනයි.


alchohol and caffeine

නිතර උත්සව වලට සහභාගි වන පුද්ගලයින් පුරුදුව සිටින්නේ කැෆින් සහිත බිම වර්ග මත්පැන් වලට කලවම් කර පානය කිරීමටයි. අපි කවුරුත් දන්නා Redbull පානය වොඩ්කා (Vodka) සමග කලවම් කිරීම මෙයට නිදසුනකි.

කෝපි සහ බේලි මුසුව තවත් උදාහරණයක්. නමුත් ඔබ නොදන්නා කාරණය වන්නේ ඇතැම් රටවල් වල මේ ආකාරයෙන් මුසු කිරීම සපුරා තහනම් කර ඇති බවයි.මත්පැන් පානය කිරීම මගින් ඔබගේ ශරීරය අඩපන කරන අතරම කැෆින් යනු ඊට ප්‍රතිව්රුද්ධ ක්‍රියාකාරකයෙකි. මේ දෙක එකට මුසු කිරීම මගින් ඉතා විනාශකාරී ප්‍රතිපල ඇති වන අතරම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිරිහීමට ද හේතුවක් වෙයි. ශක්තිජනක පාන නිසා ඇති වන අහිතකර තත්ත්ව පිලිබඳ වාර්තා වීම් 2007 සිට 2011 වන විට දෙගුණයකින් වැඩි වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබේ. 2012 වසරේ සිදු කල සමීක්ෂණයකට අනුව මත්පැන් පමණක් භාවිත කරන අයෙකුට සාපේක්ෂව , කැෆින් සහිත බිම වර්ග මත්පැන් වලට කලවම් කර පානය කරන පුද්ගලයන්ට හදවත් රෝග වැළඳීමේ අවදානම 600% ගුණයක් පමණ වැඩි වන අතරම ආසාත්මිකතා වැළඳීමේ අවදානම සහ රෑට නින්ද නොයෑමේ ප්‍රවණතාව 400% ගුණයකින් පමණ වැඩි කරන බවයි. සෞඛ්‍ය අවදානමට අමතරව ඔබගේ මානසික තත්වයටත් විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. පර්යේෂණ වලට අනුව එමගින් ඔබ අනතුරකට භාජනය විය හැකි ප්‍රවනතාව වැඩි කරන අතරම ඔබගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රධාන වශයෙන් දෙවිදියකින් අඩපන කරයි. එමගින් ඔබ මත්පැන් පානය කර නොමැති බව අඟවන අතරම තව තවත් මත්පැන් පානය කිරීමට පොළඹවයි. 2012 වසරේ දී සිදු කල සමීක්ෂණයකට අනුව මත්පැන් අඩංගු ශක්ති ජනක පානයන් භාවිත කල පුද්ගලයන් තමන් නිසි ප්‍රමාණයට මත්පැන් පානය කර ඇති බව නොදැන තව තවත් දිගු වෙලාවක් පුරා මත්පැන් පානයේ යෙදෙන බවයි. එබැවින් මෙම නරක පුරුදු වලින් ඈත්ව සිටීම ඇඟට ගුණ බව කවුරු කවුරුත් තේරුම් ගන්න එක හොඳයි.

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in