ටයිටැනික් චිත්‍රපටියේ නළු නිලියන් වසර 18කට පසු


ටයිටැනික් චිත්‍රපටිය තිරගත කරලා අද වෙද්දී අවුරුදු 18ක් වෙනවා කිව්වම සමහරවිට ඔබ පුදුම වෙන්න පුළුවන් ! හරියටම 1997 වර්ෂයේදී නිෂ්පාදනය කරපු මේ චිත්‍රපටිය ජේම්ස් කැමරන්ගේ අධ්‍යක්ෂණයක්. අපි කොයි කාටත් කොච්චර බැලුවත් එපා නොවෙන මේ චිත්‍රපටියේ හිටිය නළු නිලියන් අද වෙද්දී මොන වගේද කියල බලාගන්න ඕනෙම කෙනෙක් කැමති ඇති නේ!

1. Kate Winslet — Rose DeWitt Bukater
664055-650-1458289029-collage-11

2. Billy Zane — Caledon Hockley, Rose’s arrogant fiance
663155-650-1458289029-collage-16

3. David Warner — Spicer Lovejoy, Hockley’s assistant
663605-650-1458289029-collage-8

4. Frances Fisher — Ruth, Rose’s mother
663255-650-1458289029-collage-2

5. Bill Paxton — Brock Lovett, treasure hunter
663555-650-1458289029-collage-4

6. Bernard Hill — Captain Edward James Smith
664155-650-1458289029-collage-10

7. Victor Garber — Thomas Andrews, engineer
663805-650-1458289029-collage-66

8. Jonathan Hyde — the rich Bruce Ismay
663405-650-1458289029-collage-12

9. Eric Braeden — John Jacob Astor IV
663455-650-1458289029-collage-13

10. Ioan Gruffudd — Fifth Officer Lowe
663855-650-1458289029-collage-5

11. Kathy Bates — Molly Brown
663705-650-1458289029-collage17

12. Leonardo DiCaprio — Jack Dawson
664005-650-1458289029-collage-15

13. Danny Nucci — Fabrizio De Rossi, Jack’s companion
663355-650-1458289029-collage-14

14. Gloria Stuart — Old Rose
663655-650-1458289029-collage-9

උපුටාගැනීම

log in

reset password

Back to
log in