එදා මෙදා තුර ලෝකයේ සිටි භයානකම හැකර්වරු 5 දෙනෙක්


5 most dangerous hackers of all time

හැකර් කෙනෙකු යනු උපතින්ම නරක පුද්ගලයකු නොවේ. හැකර් යන වචනයෙන් අපරාධකරුවකු හෝ නරක පුද්ගලයකු ගැන ද කියවෙන්නේ නැත. එහි සැබෑ අරුත යම් කිසි ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සෙවීමට උත්සහ ගන්නා පුද්ගලයකු හැදින්වීම සේ සැලකිය හැක. තාක්ෂණික උපකරණ පිලිබඳ විචාරය කරන පුද්ගලයන් බොහෝ අවස්ථා වල Black hat , White hat, සහ Gray hat හැකර්වරු පිලිබඳ අවධානය යොමු කරනවා. මෙම විවිධ නම් වල අරුත එක් එක් හැකර් වරුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අනුව වෙනස් වනවා.

White hat හැකර්වරයකු යනු යම්කිසි ආයතනයකට සේවය කරන පුද්ගලයෙකි. එය වයිරස් ගාර්ඩ් හෝ firewall නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක් වැනි පරිගණක භාවිතා කරන්නන්ට උපාකාර වන ආකාරයේ සමාගමකි. බොහෝ හැකර්වරු මේ ගණයට අයත් වේ.

Gray hat හැකර්වරු යනු කිසිඳු ආයතනයකට තම සේවාව සපයන්නේ නැති පුද්ගලයන් කොටසක්.ඔවුන් හොඳ හෝ නරක හැකර්වරුන්ගේ ගොඩට අයත් නොවේ. ඔවුන් යම්කිසි පද්ධතියකට අනවසරයෙන් ඇතුළු වුන ද කිසිවෙකුටත් කරදරයක් හිරිහැරයක් වන ආකාරයෙන් කටයුතු නොකරයි.

Black hat හැකර්වරු යනු නරක කොටසට අයත් පිරිසයි. ඔවුන්ගෙන් අනෙක් පාර්ශව වලට විවිධ ආකාරයේ තර්ජන සහ හිරිහැර ඇති වේ. ඔවුන් නිසා මුල්‍යමය අලාභහානි හෝ දත්ත හානි සිදුවීම් ඇති විය හැක.
මේ කොටසට අයත් දැනට එදා මෙදා තුර ලෝකයේ හමු වී ඇති භයානකම Black Hat හැකර්වරු පිළිබඳව පහත වීඩියෝ පටය නරඹන්න.

log in

reset password

Back to
log in