මෙන්න ඕගොල්ලොගේ දවස ආලෝක කරන්න හුරුබුහුටි පූසෝ 25ක්


Screenshot_218

1. හොඳටම සීතලයි ලු

i.imgur.com

2. යුද්ධ කරන්නේ කොහොමද පූසෝ නැතුව?

Flickr: dvids

3. දැක්කද මගේ රැවුල

imgur.com

4. හලෝ

i.imgur.com

5. මේ මිනිහ මාව නාවන එකමයි කරන්නේ

imgur.com

6. අනේ පින්තුර ගන්න එපා!

imgur.com

7. ඉඩ ඇති තව පස් දෙනෙකුට

i.imgur.com

8. තේ? මොන තේ ද?

imgur.com

9. සිරා

i.imgur.com

10. වලාකුලක් වගේ

Flickr: daniandgeorge

11. හැම වාහනයකම තියෙන්න ඕනේ

i.imgur.com

12. නියම කොට්ටෙ

i.imgur.com

13. එහා ගෙදර පුස්ස මොනවාද දන්නෙ නැහැ කරන්නේ

i.imgur.com

14. සුබ උපන් දිනයක් වේවා

i.imgur.com

15. ඇඳ ලොකු වැඩි

i.imgur.com

16. කෝ චොකලට්?

i.imgur.com

17. ඉක්මනට එන්න

i.imgur.com

18. මෙයා ඉන්දෙද්දී කොහමද සපුත්තුව ගන්නේ

i.imgur.com

19. බදාගන්න හිතෙනවව

i.imgur.com

20. ටිකක් බයි වගේ

i.imgur.com

21. කොපි නැතුව නැගිටින්න බැහැ

i.imgur.com

22. යනවා යන්න!

imgur.com

23. මොකක් කිව්වා?

Flickr: ldevreeede

24.  මෙයා මාර ලොකු පූසෙක්නේ

imgur.com

25. කවුද ලෝකේ ලස්සනම පූසා

Flickr: julochka

log in

reset password

Back to
log in