හරිම නරක සත්තු 20 දෙනෙක්


jerk animals

1. මේ වඳුරා,බල්ලට ඉන්න දෙන්නෙම නැ

2. කොහොමද කපුටා කෑම එක ඉල්ලනේ වත් නැතුව අරන් යන හැටි

3. මේ පූසා, මීයාගේ පස්සට ගහනවා

4. මේ පුසා බල්ලට ඇතුලට එන්න දෙන්නෙම නෑ

5. මේ එළු පැටියා අනිත් පැටවුන්ට නිකන් ඉන්න දෙන්නෙම නෑලු

6. අනිත් බල්ලට දුන්න සංග්‍රහය උස්සන හැටි කොහොමද

7. මාර අර්ත්මාත්මකාමි බල්ලෙක් තමයි මෙයා

8. මේ “රැකූන්” පුසට නිකන් ඉන්න දෙන්නෙම නැ

9. කොහොමද “ඩොල්ෆින්” ගේ පහර

10. ඔන්න ඔහොම ඇතුලටම වෙලා හිටියනම්!

11. මේ වඳුරු පැටිය අනිත් එක්කෙනාව තල්ලු කරලා පරික්ෂ කරලා බලන අගේ

12. ඉබ්බාව තල්ලු කරපු හැටි කවුරුත් දකියි කියලා හිතුවේ නැ මේ කුරුල්ලා

13. පුසට වද දෙන එක නවතන්නෙම නෑ වගේ

14. තොප්පියට කැමති නැ කියල කිව්වනම් ඇතිනේ, ගහන්න ඕනේ නෑනේ

15. කපුටොත් කරන වැඩ

16. පුසා “මීට කලින් මාව දැකල නැද්ද,වැඩක් බලාගෙන යනවා මනුස්සයෝ යන්න”

17. මෙන්න තවත් වද දෙන පුසෙක්

18. මේ බල්ලා දැනන් හිටිය අනිත් බල්ලට වැට උඩින් පනින්න බැරි බව

19. “මෙතන දෙන්නෙක්ට විතරයි ඉඩ තියෙන්නේ” බලු කුක්කා එහෙම හිතන්න ඇති නෙ?

20. කොහොමද යාළුවව නැගිට්ටන්න කරන වැඩේ


Like it? Share with your friends!

log in

reset password

Back to
log in