1973 ශ්‍රී ලංකාව – 1


1973-srilanka

අපේ ලංකාවේ 1973 දී ගත්ත ඡායාරූප පෙළක් අපිට Facebook එකේ තිබිලා හම්බු වුණා. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ ඡායාරූප ටික ඕගොල්ලෝ හැමෝටම බලාගන්න කියලා share කරන්න. බලන්නකෝ ඒ දවස් වල ලංකාවේ අපූරුව. විදේශික සංචාරකයෙක් ලබාගත්ත ඡායාරූප පෙළක් කියලා තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. අපි මේක ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන එන්නේ කොටස් දෙකක් විදියට. මේ එහි පළමු කොටසයි.

log in

reset password

Back to
log in